Gå til innhold

2019/652 Renovest IKS

Innklaget: Renovest IKS
Klager: Norva24 Vest AS
Saksdokument: 2019 652 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for levering av slamrenovasjonstjenester. Klager anførte at innklagede i sin evaluering av tildelingskriteriet «Kvalitet og Service» har vektlagt forhold som ikke lovlig kunne vektlegges. Sekretariatet kom til at klagen klart ikke kunne føre frem og avviste den som uhensiktsmessig for behandling i Klagenemnda.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 05.11.2019
Avsluttet: 25.05.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat