Gå til innhold

2019/709 Øygarden kommune

Innklaget:Øygarden kommune
Klager:Spregningsteknikk AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om utbedring av fylkesveg 209 Foldnesvegen. Klager har anført at innklagede har brutt kravet til forutberegnelighet etter lov om offentlige anskaffelser § 4 under tildelingsevalueringen. Klager anfører også at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt som innebærer tilleggsytelser som ikke var omfattet av konkurransen.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:11.12.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: