Gå til innhold

2019/717 Ski kommune

Innklaget:Ski kommune
Klager:Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS
Saksdokument:2019 0717 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å utforme et prisskjema som åpnet for taktisk prising. Sekretariatet fant at det var ingenting som tydet på at prisene som inngikk i evalueringen ikke ga et riktig bilde av hvilken leverandør som tilbydde den laveste prisen. Muligheten for taktisk prising fremstod teoretisk, og sekretariatet fant derfor at klagen klart ikke kunne føre frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:16.12.2019
Avsluttet:06.02.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat