Gå til innhold

2019/9 Trøndelag fylkeskommune

Innklaget:Trøndelag fylkeskommune
Klager:Nonbye Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Habilitet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse anskaffelse av rammeavtale for grafisk dekor av kjøretøy anskaffet til fylkeskommunen. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. I tillegg har klager gjort gjeldende en inhabilitetsinnsigelse.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:25.01.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: