Gå til innhold

2019/9 Trøndelag fylkeskommune

Innklaget:Trøndelag fylkeskommune
Klager:Nonbye Norge AS
Saksdokument:2019 9 Avgjørelse Avvisning Av Klage + Nemndsleders Avgjørelse
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Habilitet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for heldekkende grafisk dekor av kjøretøy. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud fra konkurransen. Klager viste til at valgte leverandørs tilbud var unormalt lavt, og fremholdte for øvrig at tilbudet inneholdt flere avvik. Klager anførte også innklagedes kontakt- og avtaleansvarlig var inhabil. Sekretariatet kom til at klagen klart ikke kunne føre frem, og begrunnet dette med at klagen delvis var ubegrunnet og delvis at den klart ikke kunne føre frem, jf. klagenemndsforskriften § 9. Avvisningen ble klaget inn for klagenemndas leder, som valgte å opprettholde avvisningen.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:25.01.2019
Avsluttet:12.11.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Nemndsleder