Gå til innhold

2019/90 Bane NOR Eiendom AS

Innklaget:Bane NOR Eiendom AS
Klager:Acrylicon Industrigulv AS
Saksdokument:2019 90 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av gulvarbeider. Klager anførte at det forelå brudd på loven § 5 og forsyningsforskriften § 7-9, fordi innklagede ikke hadde vektlagt de miljømessige aspektene ved evalueringen av leverandørenes tilbud. Klager anførte også at innklagede hadde brutt loven § 4 ved å gi en mangelfull begrunnelse. Anførslene førte ikke frem.

 

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:15.02.2019
Avsluttet:06.02.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda