Gå til innhold

2019/90 Bane NOR Eiendom AS

Innklaget: Bane NOR Eiendom AS
Klager: Acrylicon Industrigulv AS
Saksdokument: 2019 90 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av gulvarbeider. Klager anførte at det forelå brudd på loven § 5 og forsyningsforskriften § 7-9, fordi innklagede ikke hadde vektlagt de miljømessige aspektene ved evalueringen av leverandørenes tilbud. Klager anførte også at innklagede hadde brutt loven § 4 ved å gi en mangelfull begrunnelse. Anførslene førte ikke frem.

 

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 15.02.2019
Avsluttet: 06.02.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda