Gå til innhold

2019/90 Bane NOR Eiendom AS

Innklaget:Bane NOR Eiendom AS
Klager:Acrylicon Industrigulv AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse etter forsyningsforskriften del I om anskaffelse av gulvarbeider på Grorud verksted. Klager anfører at innklagede har brutt kravet om å fremme klimavennlige anskaffelser i loven § 5 og forskriften § 7-9. Klager anfører videre at anskaffelsen er gjennomført i strid med kravet til etterprøvbarhet i loven § 4.

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:04.02.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: