Gå til innhold

2020/122 Hallingdal Renovasjon IKS

Innklaget:Hallingdal Renovasjon IKS
Klager:Sundbrei Transport AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om transport av krokkasser. Klager anfører at konkurransegrunnlaget var uklart med tanke på om pris var eneste tildelingskriterium.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAMY
Registrert inn:17.02.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: