Gå til innhold

2020/296 Kautokeino kommune

Innklaget: Kautokeino kommune
Klager: Sweco Norge AS
Saksdokument: 2020 296 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av bistand til utarbeidelse av en områdeplan med tilhørende konsekvensutredning. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å opplyse i konkurransegrunnlaget om det var planlagt å gjennomføre dialog eller ikke. Klagenemnda fant videre at innklagede hadde brutt regelverket ved å anvende en evalueringsmodell som ikke i tilstrekkelig grad hensyntok de store prisforskjellene mellom leverandørenes tilbud. Nemnda kom også til innklagede hadde brutt regelverket ved å gi en mangelfull begrunnelse for tildeling av kontrakt. Anførsler om avvisning av én av leverandørene i konkurransen, og innklagedes plikt til å undersøke om tilbudet fra denne leverandøren var unormalt lavt, førte ikke frem.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 08.04.2020
Avsluttet: 26.06.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda