Gå til innhold

2020/504 Voss kyrkjelege fellesråd

Innklaget: Voss kyrkjelege fellesråd
Klager: Sprinkler Vest AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en tilbudskonkurranse for anskaffelse av sprinkleranlegg ved Vangskyrkja. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket under tildelingsevalueringen.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 16.06.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: