Gå til innhold

2020/507 Kongsberg kommunale eiendom KF

Innklaget: Kongsberg kommunale eiendom KF
Klager: Slokkesystemer AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om inngåelse av rammeavtale for kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg. Klager anfører for det første at innklagede har brutt regelverket ved å utforme et feilaktig/uklart konkurransegrunnlag. Klager anfører for det andre at innklagede har brutt regelverket ved å ikke avvise valgte leverandør fra konkurransen. Klager anfører for det tredje at innklagede har brutt regelverket ved å oppstille et ulovlig kvalifikasjonskrav.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 10.06.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: