Gå til innhold

2020/507 Kongsberg kommunale eiendom KF

Innklaget: Kongsberg kommunale eiendom KF
Klager: Slokkesystemer AS
Saksdokument: 2020 507 Nemndsleders Avgjørelse + Sekretariatets Avvisningsvedtak
Avgjørelse: Avvist - uhensiktsmessig for behandling
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en tilbudskonkurranse om inngåelse av rammeavtale for kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg. Klagers anførsel om at innklagede ikke hadde oppstilt tilstrekkelig krav til leverandørenes tekniske og faglige kvalifikasjoner ble avvist som uhensiktsmessig for behandling. Anførselen om at kravene i kravspesifikasjonen i realiteten var kvalifikasjonskrav som supplerte kravene til leverandørenes tekniske og faglige kvalifikasjoner, kunne klart ikke føre frem. Klager hadde ikke saklig klageinteresse i å få avgjort sin anførsel om at valgte leverandør skulle ha vært avvist. Avvisningen ble klaget inn for klagenemndas leder. Avvisningen ble opprettholdt.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 10.06.2020
Avsluttet: 15.03.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder