Gå til innhold

2020/581 Bane NOR SF

Innklaget: Bane NOR SF
Klager: Norsk Institutt for Bioøkonomi
Saksdokument: 2020 581 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om levering av “FoU Forskning og utredningsoppdrag påkjørsler av tamrein“. Klager anførte at innklagede brøt kravene til forutberegnelighet og likebehandling i anskaffelsesloven § 4 ved ikke å gjennomføre reelle forhandlinger, at innklagede hadde foretatt en ulovlig tildelingsevaluering under tildelingskriteriet «Kvalitet og gjennomføringsevne», at innklagede har brutt regelverket ved å gi en utilstrekkelig begrunnelse for valg av leverandør og at innklagede hadde brutt det generelle prinsippet om godforretningsskikk. Sekretariatet avviste klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda på bakgrunn av at den klart ikke kunne føre frem, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 04.09.2020
Avsluttet: 01.12.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat