Gå til innhold

2020/581 Bane NOR SF

Innklaget: Bane NOR SF
Klager: Norsk Institutt for Bioøkonomi
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om levering av “FoU Forskning og utredningsoppdrag påkjørsler av tamrein”. Klager har blant annet anført at innklagede har brutt regelverket ved ikke å gjennomføre forhandlinger, ved å foreta en ulovlig tildelingsevaluering blant annet fordi klagers tilbud hadde den laveste prisen, og ved ikke å gi en tilstrekkelig begrunnelse for tildelingen. Klager har også anført at innklagede har brutt kravet til etterprøvbarhet i loven § 4 fordi det ikke finnes dokumentasjon fra eventuelle forhandlinger, og fordi klager ikke har fått nødvendig innsyn i innklagedes vurdering av tilbudene.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 04.09.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: