Gå til innhold

2020/609 Bjørnafjorden kommune

Innklaget:Bjørnafjorden kommune
Klager:Veidekke Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av parkeringshus på Giskavollen. Klager anfører at innklagede har handlet i strid med forskriften § 9-5 (1) bokstav a ved ikke å avvise leverandørene som var rangert som nummer en og to fra konkurransen. Klager har vist til at ingen av disse leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene om “tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem” og “god kompetanse og erfaring fra oppdrag av tilsvarende art, risikoklasse, størrelse og kompleksitet”.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MIHE
Registrert inn:15.07.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: