Gå til innhold

2020/609 Bjørnafjorden kommune

Innklaget: Bjørnafjorden kommune
Klager: Veidekke Entreprenør AS
Saksdokument: 2020 609 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse om en totalentreprise for bygging av nytt parkeringshus. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise leverandørene som var rangert som nummer en og to på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Klagenemndas flertall kom til at innklagede ikke hadde foretatt en forsvarlig vurdering av om kvalifikasjonskravet om kvalitetssikringssystem var oppfylt. Klager fikk også medhold i at Donar AS skulle vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av miljøledelsessystem.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 15.07.2020
Avsluttet: 01.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda