Gå til innhold

2020/62 Gloppen kommune

Innklaget:Gloppen kommune
Klager:Bedriftshelse1
Saksdokument:2020 62 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om bedriftshelsetjenester. Klager anførte at tildelingsevalueringen var i strid med regelverket, og anførte en rekke ulike grunnlag for dette. Klager anførte videre at innklagede hadde gitt en mangelfull begrunnelse. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til etterprøvbarhet i loven § 4 ved ikke å redegjøre for hvilke vurderinger som ble lagt til grunn for evalueringen av tilbudene under kriteriet «konflikthåndtering og psykososialt arbeidsmiljø/organisasjonspsykologi». Klager fikk videre medhold i at evalueringen av klagers tilbud i tilknytning til underkriteriet «Bilpark – andel el-bilar (i %)» var i strid med regelverket. Klagenemnda kom også til at begrunnelsen var mangelfull. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAMY
Registrert inn:29.01.2020
Avsluttet:04.03.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda