Gå til innhold

2020/663 Norges Bank

Innklaget: Norges Bank
Klager: Flowit AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av bistand til kontinuerlig forbedringsarbeid. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene. Konkurransen har siden blitt avlyst. Klager anfører at innklagede har foretatt en usaklig avlysning.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 30.08.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: