Gå til innhold

2020/733 BKK AS

Innklaget: BKK AS
Klager: Fujitsu Norway AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager har anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av levering, implementering og support for programvaren “Service Now”. Som begrunnelse for dette har klager blant annet anført at innklagede, ved å utelate opsjoner fra verdiberegningen, har beregnet anskaffelsens verdi feil slik at verdien var under kunngjøringspliktig terskelverdi.

 

 

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 06.10.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: