Gå til innhold

2020/788 Oslo universitetssykehus HF

Innklaget: Oslo universitetssykehus HF
Klager: Dico AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager har anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse i forbindelse med utskiftning av operasjonsbord på Rikshospitalet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 12.10.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: