2020/788 Oslo universitetssykehus HF

Innklaget: Oslo universitetssykehus HF
Klager: Dico AS
Saksdokument: Avvisning av klage på offentlig anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede hadde anskaffet flere operasjonsbord over en periode, hvor hver anskaffelse hver for seg var under nasjonal terskelverdi. Klager anførte at innklagede hadde foretatt flere ulovlige direkte anskaffelser. Sekretariatet fant at klagen klart ikke kunne føre frem, og avviste derfor klagen.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 12.10.2020
Avsluttet: 04.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat