Gå til innhold

2020/845 Landbruks- og matdepartementet

Innklaget: Landbruks- og matdepartementet
Klager: Motimate AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for inngåelse av kontrakt om å utvikle et e-læringsopplegg om mat- og måltidsglede for eldre. Klager anfører at det er foretatt en favorisering av valgte tilbyder, og at tilbyderne ikke har konkurrert på like vilkår. Klager viser til at kravspesifikasjonen er utarbeidet av leverandøren som også vant konkurransen, noe som representerer et stort konkurransefortrinn.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MATE
Registrert inn: 10.11.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: