Gå til innhold

2020/894 Levanger kommune

Innklaget: Levanger kommune
Klager: Røstad Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om kontrakt for bygging av fortau. Entreprisen omfattet også levering og legging av vann- og avløpsledninger, montering av gatelys og levering og legging av kabeltrekkrør. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å vurdere anleggsleders kompetanse og erfaring isolert, og ikke prosjektledelsens samlede kompetanse og erfaring.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 16.11.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: