Gå til innhold

2020/894 Levanger kommune

Innklaget: Levanger kommune
Klager: Røstad Entreprenør AS
Saksdokument: 2020 894 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om kontrakt for bygging av fortau. Entreprisen omfattet også levering og legging av vann- og avløpsledninger, montering av gatelys og levering og legging av kabeltrekkrør. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å vurdere anleggsleders kompetanse og erfaring isolert, og ikke prosjektledelsens samlede kompetanse og erfaring. Klagers anførsel kunne etter sekretariatets syn klart ikke føre frem, og klagen ble derfor avvist.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 16.11.2020
Avsluttet: 18.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat