Gå til innhold

2021/124 Møre og Romsdal fylkeskommune

Innklaget: Møre og Romsdal fylkeskommune
Klager: Bedriftssystemer AS
Saksdokument: 2021 124 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av IKT-brukerutstyr. Klager anførte at tildelingsevalueringen var i strid med regelverket, og anførte en rekke ulike grunnlag for dette. Videre anførte klager at valgte leverandør skulle ha vært avvist fra konkurransen på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket ved å rette en feil i prisskjemaet etter tilbudsfristens utløp. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 02.02.2021
Avsluttet: 25.03.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda