Gå til innhold

2021/127 Alta kommune

Innklaget: Alta kommune
Klager: Vegar Einvik Heitmann og Tage Andre Olsen
Saksdokument: 2021 127 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Avvist - klagefristen er løpt ut
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av sykehjemsplasser. Klagenemnda kom til at sykehjemsplassene ble kjøpt i medhold av en kontrakt inngått i 2012. Nemnda avviste derfor saken som følge av at klagen var kommet inn for sent.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 01.02.2021
Avsluttet: 22.11.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda