Gå til innhold

2021/542 Melhus kommune

Innklaget: Melhus kommune
Klager: Næringsbygg AS
Saksdokument: 2021 542 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, De generelle kravene i § 4, Vedståelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise med samspill til utførelse av idrettshall over Gimse Parkeringshus. Kontrakt skulle tildeles tilbyderen med laveste pris. Etter tilbudsfrist var det i konkurransegrunnlaget lagt opp til en periode med avklaringer og forhandlinger, før alle kvalifiserte tilbydere ville få anledning til å levere reviderte tilbud. Valgte leverandør oppjusterte tilbudsprisen i sitt reviderte tilbud, og innklagede ba derfor valgte leverandør om å vedstå seg sitt opprinnelige tilbud. Klagenemnda kom til at tilbyderne var bundet av sine opprinnelige tilbud frem til utløpet av vedståelsesfristen. Klagers anførsel om at innklagedes fremgangsmåte var i strid med føringene i konkurransegrunnlaget, eller kravene til dialog i forskriften § 9-3 og loven § 4, førte derfor ikke frem. Klagers anførsler om at innklagede hadde brutt regelverket ved å gi opplysninger om tilbudsprisene til leverandørene, og ved å fastsette en for kort karensperiode, førte heller ikke frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 12.03.2021
Avsluttet: 09.07.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda