Gå til innhold

2021/542 Melhus kommune

Innklaget: Melhus kommune
Klager: Næringsbygg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Vedståelse, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse om inngåelse av en totalentreprisekontrakt for utføring av en ny idrettshall. Klager anfører at innklagede har brutt kravene til forutberegnelighet og likebehandling ved å nekte forlengelse av vedståelsesfristen, samt nekte klager å forhøye sitt tilbud. Klager anfører også at innklagede har brutt kravet til konkurranse ved å oppgi taushetsbelagte opplysninger i klagers tilbud, til andre deltakere i konkurransen. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved å fastsette en urimelig kort karensfrist.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 12.03.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: