Gå til innhold

2021/641 Averøy kirkelige fellesråd

Innklaget: Averøy kirkelige fellesråd
Klager: Dør- og vindusvern AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for inngåelse av avtale om restaurering av vinduer i Averøy kirke. Klager anfører at innklagede har brutt kravet til likebehandling.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 30.04.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: