Gå til innhold

2021/680 Vestvågøy kommune

Innklaget: Vestvågøy kommune
Klager: PK Strøm AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede inviterte til en åpen anbudskonkurranse etter forsyningsforskriften del I, om anleggsarbeider i prosjektet “VA Gravdal 1”. Klager anfører at innklagede har brutt prinsippene i loven § 4 ved tildelingsevalueringen.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 12.04.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: