Gå til innhold

2021/830 Agder fylkeskommune

Innklaget: Agder fylkeskommune
Klager: P M Danielsen kontorutstyr AS
Saksdokument: 2021 830 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Dokumentfremleggelse, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for kjøp av møbler og inventar til kontor, institusjon, skole og barnehage. Kontrakten var oppdelt i seks delkontrakter, og det ble inngått en rammeavtale med to leverandører for hver delkontrakt. Klager anførte at det forelå avvisningsplikt av leverandørene som var prioritert som nr. 1 og nr. 3 på delkontrakt 1 og 2. Videre anførte klager at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen av tildelingskriteriet «kvalitet» på samtlige delkontrakter. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 10.05.2021
Avsluttet: 04.10.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda