Gå til innhold

2021/849 Kinn kommune

Innklaget: Kinn kommune
Klager: Eikefjord ettersøksring
Saksdokument: 2021 849 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for inngåelse av kontrakt for ettersøkstjenester til avliving av skadd hjortevilt, og håndtering av dødt vilt langs veg. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved evalueringen av tildelingskriteriet “Kvalitet”. Sekretariatet fant at klagen klart ikke kunne føre frem, og avviste den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 14.05.2021
Avsluttet: 07.09.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat