Gå til innhold

2021/867 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: Engo Nordic AB
Saksdokument: 2021 867 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av en elektrisk isprepareringsmaskin til Sonja Henie ishall. Klager gjorde gjeldende en rekke innsigelser mot innklagedes utforming og gjennomføring av konkurransen, deriblant at innklagede hadde stilt konkurransevridende krav, at det var benyttet en ulovlig evalueringsmetode og at innklagede var forpliktet til å oppgi fullstendig poengmatrise i begrunnelsen for valg av leverandør. Klagenemnda fant at ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 30.05.2021
Avsluttet: 05.10.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda