Gå til innhold

2021/867 Oslo kommune Bymiljøetaten

Innklaget: Oslo kommune Bymiljøetaten
Klager: Engo Nordic AB
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Saken gjelder anskaffelse av ismaskin til Sonja Henie ishall. Klager anfører at innklagede har utformet anskaffelsesdokumentene slik at leverandører diskrimineres. I tillegg anføres det at det foreligger en rekke brudd på tildelingsevalueringen.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 30.05.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: