2022/1024 Arkivverket

Innklaget: Arkivverket
Klager: Bibliotekservice AS
Saksdokument: 2022 1024 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av tre bokskannere. Klager anførte at innklagede hadde brutt anskaffelsesregelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, som følge av to avvik fra kravspesifikasjonens absolutte krav. Sekretariatet fant at klagen klart ikke kunne føre frem, og avviste derfor saken fra behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 29.09.2022
Avsluttet: 09.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat