2022/1410 Kystnett AS

Innklaget: Kystnett AS
Klager: Laje Innlandet AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for innkjøp av materiell og utføring av bygningsarbeid på en kraftledning i Hamarøy kommune. Klager anførte at innklagede hadde gjennomført tilbudsevalueringen i strid med loven § 4, og at kontrakten skulle vært tildelt klager. Klager anførte videre at det ikke var gitt en tilstrekkelig begrunnelse, og at prosessen ikke var etterprøvbar. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten, og at evalueringen av referansene til klagers tilbudte miljøansvarlige var vilkårlig og i strid med likebehandlingsprinsippet. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem. Bruddene nemnda konstaterte kunne ikke ha påvirket utfallet av konkurransen.

 

 

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 14.10.2022
Avsluttet: 10.01.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda