2022/311 Strand kommune

Innklaget: Strand kommune
Klager: Ryger Elektro AS
Saksdokument: 2022 311 Avgjørelse Klage Over Avvisningsvedtak
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede kunngjorde den 22. november 2021 en rammeavtale om elektrikertjenester inkl. materielll. Konkurransen ble deretter avlyst med den begrunnelse at det forelå plikt til å avlyse konkurransen, som følge av at det var stilt et ulovlig absolutt krav om sentral godkjenning. Innklagede vurderte at dette var en feil som ikke kunne rettes på annen måte enn ved avlysning av konkurransen. Klager anførte at feilen ikke hadde hatt noen betydning for deltakerinteressen i konkurransen, og at det dermed ikke forelå saklig grunn til avlysning. Nemndsleder kom til at klagers anførsler klart ikke kunne føre frem, og saken ble avvist fra behandling av klagenemnda.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 02.03.2022
Avsluttet: 12.05.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder