Gå til innhold

2022/35 Helgeland Havn IKS

Innklaget: Helgeland Havn IKS
Klager: Blueday Technology AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset tilbudskonkurranse for leveranse av landstrømsanlegg i tilknytning til tre kaianlegg. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud.

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 11.01.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: