Gå til innhold

2022/737 Politiets Fellestjenester

Innklaget: Politiets Fellestjenester
Klager: Nedre Glomma AS
Saksdokument: Avgjørelse 2022 0737
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakter for medhjelpere i forbindelse med gjennomføring av tvangsdekning av løsøre etter tvangsfullbyrdelsesloven. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist fra konkurransen. Sekretariatet avviste klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda på bakgrunn av at den klart ikke kunne føre frem, jf. klagenemndsforskriften § 9. Avvisningsvedtaket ble påklaget til klagenemndas leder, som opprettholdt avvisningsvedtaket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 06.05.2022
Avsluttet: 01.07.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder