2022/872 Værøy kommune

Innklaget: Værøy kommune
Klager: Infra Anlegg AS
Saksdokument: 2022 872 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Feil i/uklar kunngjøring

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av sjøvannsanlegg for næringsmiddelindustrien. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å åpne for innlevering av tilbud via e-post, samt at valgte leverandør skulle vært avvist grunnet manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav. Klagenemnda slo fast at adgangen til å levere tilbud via e-post innebar et brudd på regelverket. Øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 01.06.2022
Avsluttet: 30.09.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda