2023/213 Rennebu kommune

Innklaget: Rennebu kommune
Klager: MT-Byggteknikk AS
Saksdokument: 2023 213 Klagenemndas Avgjørelse.
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Begrunnelse, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for totalentreprise for bygging av ny brannstasjon. Klager anførte at innklagede hadde oppstilt et ulovlig tildelingskriterium, at det
var gjort feil i tilbudsevalueringen, at det forelå brudd på begrunnelsesplikten, og at konkurransen derfor måtte avlyses. Klagenemnda kom til at det forelå brudd på begrunnelsesplikten, men at dette ikke medførte avlysningsplikt. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 24.03.2023
Avsluttet: 25.05.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda