2023/0025 Politiets fellestjenester

Innklaget: Politiets fellestjenester
Klager: Bærum Kranservice
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 23.01.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: