2023/25 Politiets fellestjenester

Innklaget: Politiets fellestjenester
Klager: Bærum Kranservice
Saksdokument: Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for inntauings- og bergingstjenester, hittegodshåndtering mv. samt auksjon. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å godta et pristilbud som var langt under de andre tilbudene, at tilbudene ikke var bærekraftig og at tilbudet bygget på tilskudd fra private eiere. Sekretariatet fant at klagen klart ikke kunne føre frem, og avviste derfor saken fra behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 23.01.2023
Avsluttet: 24.03.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat