2023/42 BKK Nett AS

Innklaget: BKK Nett AS
Klager: Romarheim Entreprenør AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 42
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av
entreprenørarbeid knyttet til ny transformatorstasjon på Mongstad. Klager anførte at
innklagede hadde oppstilt et kvalifikasjonskrav, og at valgte leverandør ikke oppfylte dette
kvalifikasjonskravet. Klagenemnda kom frem til at kravet var et kontraktskrav, og at valgte
leverandør oppfylte kontraktskravets dokumentasjonskrav.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 31.01.2023
Avsluttet: 21.04.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda