2023/517 Vefsn kommune

Innklaget: Vefsn kommune
Klager: Helgeland Industrier AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 30.06.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: