2023/97 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Dico AS
Saksdokument: 2023 97 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av operasjonsbordtopp. Klager anførte blant annet at kravspesifikasjonen var i strid med forskriften § 15-1, da spesifikasjonen stilte krav om at tilbudte bord skulle være kompatible med bordsokler av et bestemt merke. Klagen ble avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, da sekretariatet mente den klart ikke ville føre frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 17.02.2023
Avsluttet: 30.03.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat