2023/97 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Dico AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av operasjonsbordtopp. Klager anfører blant annet at kravspesifikasjonen er i strid med forskriften § 15-1, da spesifikasjonen stiller krav om at tilbudte bord skal være kompatible med bordsokler av et bestemt merke.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 17.02.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: