2024/386 Gloppen kommune

Innklaget: Gloppen kommune
Klager: Fjordane Elektro AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager er et selskap som blant annet leverer elektrotjenester i Gloppen kommune. Klager anfører at innklagede foretar ulovlig direkte anskaffelser av elektrotjenester.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 22.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: