2024/531 Senja kommune og Mitra AS

Innklaget: Senja kommune og Mitra AS
Klager: Unifon AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefonitjenester. Klager anfører at evalueringen er gjennomført i strid med lovens § 4 ved at at valgte leverandørs og klagers tilbud er behandlet ulikt, samt at det er lagt til grunn en uriktig forståelse av klagers tilbud.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ASPE
Registrert inn: 16.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: