2024/687 Trondheim kommune

Innklaget: Trondheim kommune
Klager: On Energi AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Trondheim kommune gjennomførte en konkurranse for rammeavtale for drift og vedlikehold av kommunal belysning i vei og parkanlegg. Klager anfører at tolkningen og evalueringen av tildelingskriteriet «Relevante referanseoppdrag» er feil, at evalueringen av «Oppgaveforståelse» er feil og at kommunen gjennom evalueringen har endret tildelingskriterienes relative vekt. Subsidiært anføres det at tildelingskriteriet «Relevante referanseoppdrag» er ulovlig.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 30.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: