2024/777 Utlendingsdirektoratet (UDI)

Innklaget: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Klager: Hålogaland Helse og Omsorg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse om særskilt pleie- og omsorgsløsning og midlertidig innkvartering for pårørende. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist, fordi leverandøren ikke oppfylte minimumskravet i konkurransegrunnlaget om nødvendige tillatelser for driften.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: Del I + IV
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 13.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: