2022/1384 Storfjord kommune

Innklaget: Storfjord kommune
Klager: Ryeng Anlegg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Feil i/uklar kunngjøring, Frister, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av vintervedlikeholdtjenester for perioden 2022-2026. Klager anfører at innklagede har begått vesentlige feil i konkurransen, som ikke kan rettes på annen måte enn ved å utlyse konkurransen på nytt. Klager viser blant annet til at det ikke er adgang til å bruke minimumsfrister, samt at det er oppgitt ulike tilbudsfrister i konkurransegrunnlaget. I tillegg har klager anført at det ikke er adgang til å stille krav om lærlinger som kvalifikasjonskrav i kontrakter som er over EØS-terskelverdi.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 05.10.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: