2022/1384 Storfjord kommune

Innklaget: Storfjord kommune
Klager: Ryeng Anlegg AS
Saksdokument: 2022 1384 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda kom til at Storfjord kommune hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse av tjenester til vintervedlikehold av kommunale veier. Nemnda ila et gebyr på 190 000 kroner, som utgjorde syv prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 05.10.2022
Avsluttet: 05.06.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda