Gå til innhold

2022/1410 Kystnett AS

Innklaget: Kystnett AS
Klager: Laje Innlandet AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse for inngåelse av kontrakt om bygging av ny 66 kV kraftlinje fra Ulvsvåg transformatorstasjon til ny Bognes transformatorstasjon. Klager anfører at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 ved tilbudsevalueringen. Videre anfører klager at innklagede har brutt regelverket ved å gi en mangelfull begrunnelse.

 

 

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 14.10.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: