2017/305 Nea Radio SA

Klager/part: Nea Radio SA
Saksdokument: 2017-0305-3 Klagenemndas avgjørelse 671739_15_1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.)
Regelverk: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

Sammendrag

Spørsmålet i klagesaken var om Nea Radio SA kunne omdannes til et aksjeselskap, jf. samvirkeloven § 145 (2), § 146 (2) annet, tredje og fjerde punktum og § 147 jf. § 135 femte ledd annet og tredje punktum. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak om iikke å tillate omdanning.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 20.11.2017
Avsluttet: 07.06.2018
Status: Avgjort