Gå til innhold

2018/210 Stiftelsen Gaustad kapell

Klager/part:Stiftelsen Gaustad kapell
Saksdokument:2018 0210 5 Klagenemndas Avgjørelse 691769 7 1
Avgjørelse:Klagen avvises
Saken gjelder:Omdanning av vedtekter
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler:KARS
Registrert inn:28.06.2018
Avsluttet:08.04.2019
Status:Avgjort