Gå til innhold

2018/210 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2018 0210 5 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse:Klagen avvises
Saken gjelder:Omdanning av vedtekter
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda kom til at vilkårene om rettslig interesse ikke var oppfylt og avviste klagen.
Saksbehandler:KARS
Registrert inn:28.06.2018
Avsluttet:08.04.2019
Status:Avgjort