Gå til innhold

2018/356 Stiftelsen Balder

Klager/part:Stiftelsen Balder
Saksdokument:2018 0356 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder:Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda traff følgende vedtak: Stiftelsesklagenemnda dekker saksomkostninger for stiftelsen Balder med kroner 15 000 inklusiv merverdiavgift.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:01.10.2018
Avsluttet:20.02.2019
Status:Avgjort