Gå til innhold

2018/356 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2018 0356 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert.docx
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda traff følgende vedtak: Stiftelsesklagenemnda dekker saksomkostninger for stiftelsen med kroner 15 000 inklusiv merverdiavgift.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 01.10.2018
Avsluttet: 20.02.2019
Status: Avgjort