Gå til innhold

2019/608 Anonym

Klager/part:Anonym
Saksdokument:2019 0608 4 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Klage over avvisningsvedtak
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Stiftelsestilsynet avviste klagers klage som for sent innkommet. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:02.10.2019
Avsluttet:18.11.2019
Status:Avgjort