Gå til innhold

2019/608 Anonym

Klager/part: Anonym
Saksdokument: 2019 0608 4 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Stiftelsestilsynet avviste klagers klage som for sent innkommet. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 02.10.2019
Avsluttet: 18.11.2019
Status: Avgjort