Gå til innhold

2020/63 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2020 0063 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 13.01.2020
Avsluttet: 27.04.2020
Status: Avgjort