Gå til innhold

2020/63 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder:Omdanning av vedtekter
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:13.01.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet