Gå til innhold

2020/63 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2020 0063 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Omdanning av vedtekter
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler:SULE
Registrert inn:13.01.2020
Avsluttet:27.04.2020
Status:Avgjort