Gå til innhold

2020/712 Norsk Hydro ASA

Klager/part: Norsk Hydro ASA
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse Sak 2020 712
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Oppnevning av settestyre
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjaldt klage på Stiftelsestilsynet sitt vedtak 30. mars 2020 om å oppnevne styremedlemmer i Stiftelsen Hydroparken Barnehage. Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 25.09.2020
Avsluttet: 07.12.2020
Status: Avgjort