Gå til innhold

2020/801 Skavhaugen Gårds Legat

Klager/part: Skavhaugen Gårds Legat
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 16.10.2020
Avsluttet: 07.12.2020
Status: Avgjort