2020/0990 Norsk Hydro ASA

Klager/part: Norsk Hydro ASA
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse Sak 2020 990
Avgjørelse: Krav om sakskostnader tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saken gjaldt sakskostnadskrav med grunnlag i Stiftelsesklagenemndas vedtak i sak 2020-712. Kravet om sakskostnader ble tatt til følge.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 21.12.2020
Avsluttet: 01.02.2021
Status: Avgjort